Ус хамгаалах төслүүд

төсөл (16)

Жиаян усан уулзвар ба баруун хойд Гүйжоугийн усан хангамжийн төсөл

Гант кран, лебедка өргөгч

төсөл (18)

Yongdingqiao усан сан

Металл хийц, өргөгч, цахилгаан тоног төхөөрөмж

төсөл (20)

Рандутан усан сан

Металл хийц, өргөгч

төсөл (17)

Дашимений усан сан

Гидравлик хаалга, эргүүлэг өргөгч

төсөл (19)

Шимен усан сан

Металл хийц, гүүрэн кран, лебедка өргөгч

төсөл (15)

Төвд Лхас голын хот суурин газрын хамгаалалтын инженерчлэл

Металл бүтэц

төсөл (14)

Bazhong Bazhou үерийн эсрэг төслийн II шат

Радиаль хаалга, гидравлик өргөгч

төсөл (13)

Синлонг нуурын усны орчны иж бүрэн цэвэрлэх инженерийн

Металл хийц, эргүүлэг өргөгч