Усан цахилгаан станцууд (гадаадад)

төсөл (10)

Индонезийн Посо I усан цахилгаан станц

Гидравлик хаалга, гүүрэн кран, суурин лебедка

төсөл (9)

Нам Оу голын каскад 2 усан цахилгаан станц, Лаос

Хогийн тавиур, радиаль хаалга

төсөл (11)

Нам Оу голын каскад 2 усан цахилгаан станц, Лаос

Хогийн тавиур, радиаль хаалга

төсөл (12)

Качи усан цахилгаан станц, Коста Рика

Гидравлик хаалга, өргөгч