Аж ахуйн нэгжийн нэр хүнд

Хүндэт үнэмлэх

 • Шинжлэх ухаан, технологийн дэвшил 2016 оны цахилгаан эрчим хүчний барилгын салбарын тэргүүн шагнал

  Шинжлэх ухаан, технологийн дэвшил 2016 оны цахилгаан эрчим хүчний барилгын салбарын тэргүүн шагнал

 • Байгууллагын зээлийн AAA зэрэглэлийн гэрчилгээ (хамгийн өндөр зэрэглэл)

  Байгууллагын зээлийн AAA зэрэглэлийн гэрчилгээ (хамгийн өндөр зэрэглэл)

 • Үндэсний шилдэг ус хамгаалах аж ахуйн нэгж

  Үндэсний шилдэг ус хамгаалах аж ахуйн нэгж

 • Үндэсний өндөр технологийн аж ахуйн нэгж

  Үндэсний өндөр технологийн аж ахуйн нэгж

 • “Амлалтаа биелүүлэх, Гэрээгээ биелүүлэх” үндэсний үйлдвэр

  “Амлалтаа биелүүлэх, Гэрээгээ биелүүлэх” үндэсний үйлдвэр

 • Үндэсний SRDI

  Үндэсний SRDI "Бяцхан аварга" үйлдвэр

 • Жинша усан цахилгаан станцын шилдэг үйлдвэрлэгч

  Жинша усан цахилгаан станцын шилдэг үйлдвэрлэгч

 • Байхэтан усан цахилгаан станцын 2019 оны шилдэг үйлдвэрлэгч

  Байхэтан усан цахилгаан станцын 2019 оны шилдэг үйлдвэрлэгч

 • Байхэтан усан цахилгаан станцын 2020 оны шилдэг үйлдвэрлэгч

  Байхэтан усан цахилгаан станцын 2020 оны шилдэг үйлдвэрлэгч

 • Шинжлэх ухаан, технологийн дэвшил 2018 оны цахилгаан эрчим хүчний барилгын гуравдугаар байр

  Шинжлэх ухаан, технологийн дэвшил 2018 оны цахилгаан эрчим хүчний барилгын гуравдугаар байр

 • Сычуань муж дахь хогийн савны анхны багц

  Сычуань муж дахь хогийн савны анхны багц

 • Үндэсний шилдэг ус хамгаалах аж ахуйн нэгж

  Үндэсний шилдэг ус хамгаалах аж ахуйн нэгж

ISO

 • OHSA18001:2007

  OHSA18001:2007

 • ISO45001:2018

  ISO45001:2018

 • ISO14001:2015

  ISO14001:2015

 • ISO14001:2015

  ISO14001:2015

 • ISO9001: 2015

  ISO9001: 2015

 • ISO9001: 2015

  ISO9001: 2015

Патентийн гэрчилгээ

 • Патент гэрчилгээ-(1)
 • Патент гэрчилгээ-1
 • Патент гэрчилгээ-(19)
 • Патент гэрчилгээ-(18)
 • Патент-сертификат-(17)
 • Патент гэрчилгээ-(13)
 • Патент гэрчилгээ-(12)
 • Патент гэрчилгээ-(8)
 • Патент гэрчилгээ-(7)
 • Патент гэрчилгээ-(3)
 • Патент гэрчилгээ-(16)
 • Патент гэрчилгээ-(15)
 • Патент-сертификат-(14)
 • Патент гэрчилгээ-(9)
 • Патент гэрчилгээ-(2)
 • Патент гэрчилгээ-(4)
 • Патент гэрчилгээ-(11)
 • Патент гэрчилгээ-(10)
 • Патент гэрчилгээ-(6)
 • Патент гэрчилгээ-(5)